Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

W dniu 14.06.2019 r. uczniowie naszej szkoły odebrali nagrody i wyróżnienia podczas podsumowania konkursu w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 zaprezentowali na konkursie 18 prac indywidualnych i zespołowych (7 prac /klasy I-III/ oraz 11 prac /kl. IV-VII/).

Oto sukcesy naszych uczniów …

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję spróbować swoich sil w Konkursie "Szkolny Mistrz Historii" zorganizowanym przez panie Bargarę Matuszewska i Katarzynę Kondracką. Zwycięzcom gratulujemy!

 

Tytuł Szkolnego Mistrza Historii kl. 4 zdobyli:
Jakub Bereza 4b - 36/37, Martyna Mazuryk 4b - 36/37
II miejsce - Michał Szyszło 4b 32/37, Edyta Harasim 4b 32/37

Dnia 20 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Mitologiczny dla klas piątych.
W części wiedzowej konkursowych zmagań wzięło udział pięć trzyosobowych zespołów. Uczniowie poszczególnych klas odegrali także fragmenty mitów. Ponadto poszczególne klasy przygotowały wcześniej plakaty przedstawiające wybraną scenkę mitologiczną.
Uczestnicy mieli okazję wykazać się znajomością mitologii tak w zadaniach zespołowych, jak i indywidualnych, ustnych i pisemnych. Oceniana była również znajomość związków frazeologicznych związanych z mitologią.

Dnia 09.05.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas szóstych.
Konkurs został przeprowadzony w formie dyktanda pisanego ze słuchu, sprawdzającego znajomość zasad pisowni ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce.


I miejsce zajęła Marta Lorek z klasy 6d (opiekun: p. Agnieszka Wilczopolska);
II miejsce – Natalia Przybysz z klasy 6a (opiekun: p. Monika Lorek).


Przypominamy, że to kolejny sukces tych uczennic w zmaganiach międzyszkolnych (poprzednim były miejsca na podium w powiatowej Corridzie Ortograficznej).

2 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji powiatowego konkursu plastycznego „Mój niebieski świat”, zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. W kategorii klas IV-VI laureatką została uczennica naszej szkoły Wiktoria Dąbska.