Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Drodzy Uczniowie,
Egzamin ósmoklasisty 2021 już za nami. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na wyniki. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminy związane z udostępnianiem tych wyników:
2 lipca 2021 r. – termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty,
8 lipca 2021 r. – termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń dla uczniów,
9 lipca 2021 r. – termin wydania zdającym zaświadczeń z wynikami egzaminu.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty może odebrać uczeń lub jego rodzic w sekretariacie szkoły. Na terenie szkoły panuje reżim sanitarny, zatem obowiązkowo należy zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku, zakryć maseczką usta i nos, a także należy zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 m.

 

1. Warunki przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21
   Warunki
2. Komunikat o dostosowaniach warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
   Komunikat
3. Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku 2021
   Informacje
4. Arkusze egzaminacyjne z roku 2020 i odpowiedzi do nich
 

 Język polski arkusz

 Język polski odpowiedzi

 Język angielski arkusz

 Język angielski odpowiedzi

 Język angielski transkrypcja

 Matematyka arkusz

 Matematyka odpowiedzi

5. Arkusze egzaminacyjne z roku 2019
 

 Język polski arkusz

 Język angielski arkusz

 Język angielski transkrypcja

 Matematyka arkusz

6. Próbne arkusze egzaminacyjne CKE
 

 Język polski

 Język angielski

 Matematyka