Szkolny


Program Profilaktyki


Szkoły Podstawowej nr 7
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Świdniku
Uchwalono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2012 r.opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

pełny tekst