Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Każdy wie, że radość jest najpełniejsza wtedy, kiedy możemy i mamy nią się z kim podzielić.  I taką naszą wspólną „siódemkową” radością chcemy się właśnie dzielić … W kwietniu odbył się egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiły cztery klasy ósme naszej szkoły. Stanowił on szczególne wyzwanie dla uczniów, ponieważ był to pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu oraz pierwszy egzamin w nowej formule. 
Oczekiwaniu na wyniki egzaminu towarzyszyły zatem naprawdę duże emocje zarówno wśród uczniów, jak i wśród rodziców i nauczycieli. Czerwcowe wstępne wyniki podane przez OKE w Krakowie pokazały, że nasi ósmoklasiści poradzili sobie z egzaminem zewnętrznym bardzo dobrze. Późniejsze, szczegółowe statystyki dotyczące wyników, które pojawiły się po zakończeniu roku szkolnego, potwierdziły, że mamy powody do radości i dumy z naszych uczniów. W dziewięciostopniowej skali staninowej nasi ósmoklasiści uzyskali ogółem 8 stanin z języka polskiego (dwie klasy uzyskały z tego przedmiotu najwyższy – 9 stanin), 7 stanin – z matematyki  oraz 8 stanin – z języka angielskiego.

Warto też dodać, że kolejny raz kilkoro  z  naszych uczniów osiągnęło na egzaminie maksymalną liczbę punktów. Takie wyniki uzyskane na egzaminie zewnętrznym uplasowały SP7 w Świdniku wśród  najlepszych szkół w Polsce oraz potwierdziły wysoką jakość kształcenia w naszej szkole.
Dziękujemy Rodzicom za wsparcie, uczniom - za solidną pracę, a szczególne słowa uznania kierujemy do nauczycieli: polonistów - Joanny Czerniak, Moniki Lorek, Marioli Kardas, Elżbiety Walentowicz, Agnieszki Wilczopolskiej; matematyków -  Marzeny Kasprzak, Artura Szeflera, Eweliny Wójtowicz, Magdaleny Zbiciak; anglistów - Magdaleny Brus, Katarzyny Marcinek, Małgorzaty Tatarczak, Huberta Wiktorowicza, Agnieszki Wincentowicz, Anety Żelaznej.
Wszystkim, którzy przyczynili się  do tego sukcesu, dziękujemy i gratulujemy!!! A naszym zdolnym Absolwentom życzymy dalszych sukcesów w ich nowych szkołach i oczywiście trzymamy za Nich kciuki.